Хроніка Вапліте №2←повернутись

головнаПостанови ВАПЛІТЕ

...

5. Про т. т. Досвітнього, Хвильового та Ялового (постанова заг. зборів в 28-І 1927 р.).

Підчас літературної дискусії т. т. Досвітній, Хвильовий та Яловий прийшли до помилкових тверджень, що набрали значіння ідеологічних збочень

Разом з цим зазначені т. т. перебуваючи в складі Президії та Контрольної ради “Вапліте”, не ставили дискусійних питань на попереднє обговорення цілої організації (за винятком питання про неокласиків). Керуючи видавничими справами “Вапліте”, вони вмістили в зошиті ч. 1 статтю Досвітнього про неокласиків, не взявши до уваги застережень і протилежних думок загальних зборів.

Протягом часу виявилось, що т. т. не відмовились од тенденцій вести відокремлену од організації лінію, що й призвело до розриву їх з “Вапліте”.

Хоча т. т. і зреклися у листі (1-ХІІ-26 р.) своїх помилок, проте надалі в остаточних по літературній дискусії висновках, а також у поглядах на шляхи розвитку пролетарської літератури на Україні між т. т. та рештою “Вапліте” не досягнено згоди,

постановили: виключити т. т. Досвітнього, Хвильового та Ялового із складу “Вапліте”.


б. Зміни в складі Поезидїї “Вапліте”

На загальних зборах членів “Вапліте”, що відбулися 28-І-27 р., переобрано президію та контрольну раду. Президію затверджено в такому складі:

М. Куліш (президент).

Г. Епік (віцепрезидент).

Арк. Любченко (секретарі.

До контрольної ради увійшли т. т.: Панч, Слісаренко і Громів.